Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Wat houdt Jan van Linschoten bezig?

edited June 2017 in Deelnemers

Wat houdt mij bezig? - wie bén ik daarom? (Wat is mijn 'profiel' in social media termen?)

De eerste vraag komt mij voor als de meest relevante - in ieder geval om anderen te vertellen.
Ik praat graag met anderen over wat mij bezig houdt. Wat ik doe, wie ik ben vind ik minder belangrijk.
Misschien moet ik dat laatste toch kort vertellen, zodat antwoorden op de eerste vraag beter te plaatsen zijn. Met een knipoog naar Huub zijn 'autobio'. We hebben denk ik wel enkele dingen gemeen.

Ook ik ben ooit, in 1970 op een leeftijd van 19 jaar, van start gegaan met een studie (technische) natuurkunde, zij het aan de Rijks Universiteit Groningen. Ik nam daar aardig de tijd voor, onder andere door veel interesses in andere zaken dan studeren. Na mijn afstuderen in 1980 ben ik eerst bij de PTT gaan werken als systeemprogrammeur. Zin om voor de klas te gaan staan had ik niet, en zoals bekend was het niet velen gegeven om het echte (natuurkundige) onderzoek in te gaan. Daarop volgde vanaf 1984 een functie als database administrator bij het ministerie van WVC. Kennis maken met database technieken en SQL. En deelname aan diverse grote ICT projecten, ontwerp van enkele onderdelen van informatiesystemen, etc. Ook heb ik mij daarbij enige tijd op financiële informatievoorziening gericht.

In een volgende stap maakte ik kennis met projecten op het gebied van telecommunicatie bij het ministerie van OCW, aanbestedingen en service management. Allemaal interessant, maar voornamelijk gewoon ICT werk, nodig om de kost te (blijven) verdienen.
Een verandering van werkkring in 2003 was nodig vanwege reorganisaties, aanvankelijk als programmeur bij het ministerie van LNV. Daarna als projectleider telecommunicatie, meewerken in grote aanbestedingstrajecten, contractmanagement en nog diverse andere ICT functies, inmiddels bij de dienst DICTU van het ministerie van Economische Zaken.
Maar aan alles komt een eind, mijn pensioen begint in mei, mijn werk stopt in juli. Dus leegloop dreigt....
Al heb ik gelukkig tijd nodig voor enige begeleiding van mijn twee kinderen en het ondernemen van leuke activiteiten met mijn vriendin.

Vanaf 2012 ging ik minder werken en kreeg ik meer tijd om mij te richten op eenvoudige wiskunde (beginselen van algebra, groepentheorie en getaltheorie) - zaken die tijdens mijn studie geen onderdeel van het curriculum waren. Ook vond ik in mijn studietijd die onderwerpen te moeilijk (algebra en topologie).
Er zijn grenzen tenslotte...

Als verdere invulling heb ik mijzelf voor de nabije toekomst enkele doelen en vragen kunnen stellen.
Onder het motto: wat houdt mij bezig? volgen hier enkele vragen van (enigszins) filosofische aard. Een poging om die enigszins onder woorden te brengen (in willekeurige volgorde zoals ze nu in me opkomen):
In hoeverre is wiskunde aan de mens 'gebonden'?
In het verlengde daarvan: bestaat wiskunde (al) en wordt het ontdekt, of wordt wiskunde gemaakt en geconstrueerd door de mens?
Daar vloeien nog enkele andere boeiende vragen uit voort, die mogelijk later aan de orde kunnen komen.

Voor mij is een 'aangrenzende' vraag:
wat willen we - voor een gesprek of discussie- onder wiskunde verstaan, wat bedoelen we met 'wiskunde'? Is dat bijvoorbeeld:
de activiteit (van het gebruiken, ontwikkelen of ontdekken van wiskunde);
het wiskundig 'stelsel' op zich;
het mechanisme van 'begrijpen' in wetenschappelijke en/of logische zin;
het 'inzien van werkelijkheden in wiskundige zin' als psychologisch en neurologisch proces (de werking van de verbeelding) etc? Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in meer natuurkundige onderwerpen (quantum mechanica, emergente verschijnselen) en kosmologie. En ik lees graag populair-wetenschappelijke boeken op wis- en natuurkundig gebied.
Ook filosofische onderwerpen gaan mij aan het hart: onderdelen van Wittgenstein werk, wat van Popper, Whitehead.

Een wiskundige ben ik niet - daarvoor ontbreekt mij het talent. Ik zie mij meer als een wandelaar op een begaanbaar bergpad in een schitterend wiskundig hooggebergte - alwaar ik de professionals hoog boven mij met touwen 'door' onneembare wanden omhoog zie klauteren. En van hen soms beelden ontvang van prachtige vergezichten....Comments

  • Dank je wel @Jvanlin voor deze uitvoerige introductie. Ik zie ook wel overeenkomsten. De ICT heeft ons allebei in leven gehouden (hoewel ik het niet alleen deed en doe om te overleven). 

    Wat betreft het wiskundige talent: ik ben er altijd trots op geweest dat mijn succes in de wiskunde niet voortkwam uit zeldzame mentale competenties maar door hard werken (maar ik heb de Fields medal ook nooit gewonnen, met meer talent had ik met minder hard werken verder kunnen komen). 

    Voor wat betreft de vraag naar de definitie van 'wiskunde' verwijs ik naar Jourdain die onderscheid maakt tussen 'Mathematics' met een hoofdletter en 'mathematics'. 'mathematics' is 'the methods used to discover certain truths', 'Mathematics' is 'the truths discovered'. Maar het gaat dan wel altijd om ontdekkingen en ik weet niet of wiskundige waarheden ontdekt of gemaakt worden. 
Sign In or Register to comment.