Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Studiegroep en onderwerp - kopie van HOVO bericht 170417 - hier onder metadiscussies...

Beste Huub, Teije, Herman, Teun en andere medecursisten,

Met hopelijk goed gevolg op paasmaandag aangelogd aan het nieuwe discussie platform van Huub.
Daar ga ik binnenkort ook op 'verder' maar vooralsnog ook hier om iedereen te kunnen bereiken.

Wat betreft vorm:
zowel voor de benadering van Teun als van Teije is het een en ander te zeggen.
Met Teije ben ik het zeer eens dat de sociale en niet-competitieve manier van bestuderen en interactie zeker de basis van ons samenzijn kan vormen.
(Dit ter geruststelling van Herman, die mij ook van een andere, meer polemische kant kent).
Het idee om ieder een stuk/deel te laten voorbereiden en behandelen past daar goed in.
En zeker zijn voorstel om eens in de paar maanden (eerder 2 dan 3) bij elkaar te komen voor wat langere tijd. De persoonlijke interactie is erg belangrijk en prettig.

Daarbij is het wellicht ook mogelijk e.e.a. aan te vullen met de meer schriftelijke werkwijze die Teun voorstelt.
Ter illustratie: ik ben inmiddels zelf enigszins gewend dit met een 'collega' te doen dit met een filosofisch onderwerp bezig is. Er schuilt een zeker gevaar in, namelijk dat je zoiets gaat doen met te weinig tijd en aandacht en te 'lukraak' in gesprek gaat.
Maar in een groep met meerderen en een afgesproken werkwijze (verschillende soorten aanpak mogelijk) moet het goed beheersbaar zijn.
Desgewenst geef ik wel een paar alternatieven...

Dan het onderwerp:
Lakatos in - dacht ik - vrij taai? (nooit gelezen).
Het meer gevarieerde voorstel van Teije geef ik een lichte voorkeur.
Ik kan er aan toe voegen dat - meer in de marge wellicht - ook Wittgenstein en Whitehead nog zinvolle, althans zeer intrigerende, opmerkingen over wiskunde hebben gemaakt.
Verder wacht ik gewoon even af.

Dan hoop ik dat Huub nog mogelijk enige mededeelnemers kan interesseren.
Op zich ljkt me het huidige 'minimum' van ons vier met Teun ook werkbaar. Wat meer mensen geeft - zeker in een mail omgeving - meer variatie en sjeu er aan.

Hartelijke groet,

Jan van Linschoten

PS mijn inlognaam - makkelijk te herkennen - is Jvanlin (lekker kort)
Comments

 • Dit is de eerste discussie op dit platform die ik niet zelf ben gestart! Ik hoop dat er nog veel mogen volgen. 

  Ik merk dat de metadiscussies die in de mail en op het HOVO forum gevoerd worden over twee niet-gerelateerde onderwerpen:
  1. De manier van samenwerken en de rol van dit platform en face-to-face contacten daarin. 
  2. De keuze van het eerste onderwerp. 

  Wat het eerste betreft: ik zie ons als een groepje kameraden die samen een weg zoeken door het oerwoud van de filosofie van de wiskunde. Sommigen van ons komen hier voor het eerst, anderen (Teun!) kennen het gebied wat beter en weten waar de leeuwen en de krokodillen zitten. Maar het is geen survival wedstrijd, we moeten er samen en met zijn allen doorheen gaan. Niet-competetief en sociaal zijn daarom ook voor mij sleutelwoorden. 

  Dit is voor ons allemaal nieuw en niemand weet wat een goede manier van samenwerken is. Dit platform kan daar een rol in spelen, net zoals bijeenkomsten. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen en dan zien we wel wat er gebeurt en hoe het zich ontwikkelt. 

  Het feit dat we moeten leren hoe we goed kunnen samenwerken stelt wat beperkingen aan de keuze van het eerste onderwerp. Maar het is al laat, ik kom daar binnenkort op terug. 
Sign In or Register to comment.