Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Over wie?

edited May 2017 in Deelnemers
Over Teije E. (Erg kort)

Als tiener las ik Sartre, maar begreep niet echt alles. Later tijdens de psychologiestudie leerde ik veel over het existentialisme en fenomenologie, maar ook over methodologie. Daarover nu meer.

De psychologie keuze stond niet op de eerste plaats. Eerst stond de filmakademie, maar ik vond dat ik te weinig technische ervaring had. Wel als regisseur, maar toch te onzeker om dit door te zetten. Op de tweede plaats kwam filosofie, maar ik had geen klassieke talen in mijn pakket. Dus psychologie en daarin de theoretische kant.
Specialisatie:  persoonlijkheidsleer en daarin dan weer de zogenaamde harde kant. Methodologie.

Gedurende de studie heb ik de benodigde wiskunde en statistiek eigen gemaakt, want ik was een alfaatje, zoals mijn latere collega's op de uva (econometrie) laatdunkend de niet wiskundig onderlegde instroom van studenten betitelden. Deze autodidactische activiteit ging nogal ver en op een gegeven moment was het alleen nog maar lineaire algebra en matrix algebra. De scriptie en het latere proefschrift was hiermee doorspekt.

Na het afstuderen in Groningen werd ik aangesteld aan de universiteit van Nijmegen bij de afdeling pedagogiek. daar kreeg ik de kans om te promoveren en dat heb ik gedaan samen met een collega bij Ivo Molenaar (hoogleraar in Groningen). Voor dat proefschrift is er een interactief computer programma geschreven in de taal Simula. In Groningen had ik tijdens mijn studie een workshop Algol gedaan in 1973.

Na de promotie was ik twee jaar zonder werk en in die tijd heb ik me bezig gehouden met het onderhouden van het vakgebied, maar ook toegelegd op mijn meer artistieke kanten, zoals filmacteur. Dit laatste heb ik vele jaren later in omgekeerde vorm als acteurregisseur in een tweejaar durende video opleiding door kunnen zetten.

Na Nijmegen en deze gedeeltelijke werkloosheid werd ik aangesteld bij de Universiteit van Utrecht bij de vakgroep Psychonomie. Weliswaar op steeds tijdelijke basis. Taak: Onderwijs en onderzoek in methoden en trechnieken van onderzoek en multivariate statistiek etc.

Daarna in 1989 bij de UVA bij de vakgroep Economie en Econometrie aangesteld. Gedurende deze periode ben ik parttime gaan werken om enerzijds op commerciele basis Data Mining onderzoek te gaan doen bij een paar multinationals.

Maar ook om inderdaad mijn aristieke kant met de aloude wens om iets met film te gaan doen te gaan verwezenlijken. Deze spagaat tussen kunst (ook muziek als componist en als video- en sound editor) en wetenschap (vooral wetenschapsfilosofioe) is nog steeds aan de orde, ook nu als pensionado. Vorig jaar ben ik verhuisd van Amsterdam Centrum (na 27 jaar) naar het ruime en lichte Rotterdam. Een verademing.

Ik woon alleen en mijn vriendin woont in Utrecht. Nooit een kinderwens gehad en daar ben ik nog steeds erg blij mee.


Sign In or Register to comment.