Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Twee artikelen en een boek; en verdere voornemens...

Vrienden,

De laatste tijd had ik het stervensdruk. Enkel een nu vrijwillig in eenzaamheid doorgebracht Pinksterweekend bood mij bij het opruimen van kranten (NRC) de mogelijkheid enige artikelen beter te lezen. Twee daarvan wil ik jullie niet onthouden.

Het eerste handelt over astronomie: over het planetenstelsel van de ster 'Trappist-1', waar iets merkwaardigs mee aan de hand is. Ik vermoed dat Pythagoras er verguld mee zou zijn: een mooi voorbeeld hoe schone getalsmatige verhoudingen zo maar in de natuur voorkomen...

Het tweede gaat over fysica. Een artikel over Carlo Rovelli: 'Zeven korte beschouwingen over natuurkunde'. )1  Fysica, als een terrein waar de wiskunde tot haar recht komt. Of, als een gebied dat wij zonder wiskunde niet in zijn indrukwekkende omvang zouden kunnen waarnemen. Het is maar net hoe je er naar kijkt...

Dan vind ik het tot slot leuk om te vertellen dat ik laatst in Utrecht weer een boekje tegenkwam: 'The best writing on mathematics, 2016' van Mircea Pitici, Editor, Princeton University, 2017 , ISBN 978-0-691-17529-4 (wel wat prijzig maar dat mocht niet deren).

Het is een 'bloemlezing' met een aantal artikelen van verschillende wiskundigen / wiskunde redacteuren over een aantal veelal actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het vakgebied. Heel boeiend om op over wiskundige vraagstukken in relatie tot de 'wiskundige bedrijvigheid' te lezen, zeker vanwege de toegankelijkheid waarmee dat hier wordt gepresenteerd. Een aanrader!


Daarmee gaat het bovenstaande nog niet over filosofie - onze hogere roeping!

Maar iets zegt mij dat het niet verkeerd is je (intussen) 'bezig te houden met het onderwerp van bestudering'. En na te gaan welke 'dingen' er zoal in de wiskunde voorkomen en welke bedrijvigheden er plaats vinden, kortom, wat men zoal doet. Immers, voor echte wiskundigen is wiskunde vooral - of zelfs uitsluitend - iets dat je doet en dat gedaan moet worden. Er over lezen is mooi maar het schiet niet op (helaas ben ik geen wiskundige en moet ik mij voornamelijk tot dat lezen beperken). Een wat ruimere kennis en begrip van de dingen - de noties, begrippen, vraagstukken - in de wiskunde en wat men doet bij het bedrijven van de wiskunde, en hoe, zullen - hoop ik - helpen bij het filosoferen daarover.

Wat betreft filosoferen... komende zomer ga ik rustig verder met de reader en ga ik mij verder verdiepen in de gedachten van anderen.

Daarnaast vraag ik mij af of ik ook zelf een redenering zou kunnen opzetten. Ik moet daar over nadenken. Ik weet nog niet of zoiets tot enige helder uit te leggen gedachten kan leiden. Misschien is het het proberen waard.


Dan een bijeenkomst?

Misschien in juni nog eens op een woensdag? Of anders in de 3e week van juli? Ik zie zelf drie zomerreizen tegemoet, al staan de tweede en derde reis nog niet vast qua tijd en bestemming. Mijn vaste baan (15 uur per week) stopt namelijk per 1 juli - ik ben dan heel officieel met pensioen... Heel misschien nog wat advieswerk, maar eerst in juli 2 weken op vakantie.

Ben intussen ben ik wel benieuwd naar de voortgang en vorderingen die jullie - al dan niet gehinderd door drukte - hebben gemaakt met de reader, eventueel met het denken over Platonisme (waarom eigenlijk over Platonisme? - er is toch meer ? :-) ) en andere onderwerpen. Ik lees altijd heel graag stukken en reacties van anderen.

Met vriendelijke groet,

Jan


)1: citaat van de site http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/carlo-rovelli:

" Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe zit de kosmos in elkaar?
Deze vragen vormen het uitgangspunt van Carlo Rovelli's Zeven korte beschouwingen over natuurkunde. In dit overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins relativiteitstheorie, de kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere brandende kwesties met betrekking tot de fysische wereld. "


Sign In or Register to comment.